Kesan KDNK PerKapita dari Perbelanjaan Kerajaan Kesihatan, Pendidikan, dan Kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Wilayah Jambi

Authors

  • Meylinda Lestari Faculty of Business & Economy, Universitas Jambi, Indonesia
  • Zamzami Faculty of Business & Economy, Universitas Jambi, Indonesia,
  • Erni Achmad Faculty of Business & Economy, Universitas Jambi, Indonesia
  • Rudziah Mohd Faculty of Business & Economy, Universitas Jambi, Indonesia,
  • Muhammad Omar Faculty of Business, Accounting & Social Science, Universiti Poly-Tech Malaysia,

DOI:

https://doi.org/10.61688/jev.v4i1.60

Keywords:

KDNK Perkapita, Perbelanjaan Kerajaan, Perbelanjaan Kerajaan Pendidikan, Indek Kemiskinan dan Pembangunan Manusia

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh KDNK per kapita, perbelanjaan kerajaan terhadap kesihatan, dan pendidikan terhadap kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia (HDI) di Wilayah Jambi. Menggunakan tiga pembolehubah bebas, iaitu KDNK per kapita, perbelanjaan kerajaan terhadap kesihatan dan pendidikan, kajian ini menganalisis hubungan antara HDI dan kemiskinan. Analisis deskriptif kuantitatif dan analisis laluan digunakan untuk menganalisis data dari tahun 2002 hingga 2022. Hasil kajian ini menghasilkan empat model struktur yang menunjukkan pengaruh langsung dan signifikan antara KDNK per kapita, perbelanjaan kerajaan terhadap kesihatan, pendidikan, dan kemiskinan di Wilayah Jambi. Penemuan ini memberikan wawasan dalam pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia dan kemiskinan di Wilayah Jambi.

Published

2023-05-29